Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2015

RequiemForaDream
"Istnieją wspaniali ludzie, których spotykamy w niewłaściwym momencie. Istnieją także ludzie, którzy są wspaniali, bo spotykamy ich we właściwej chwili."
Reposted bypuhinkaniskowo

February 11 2015

RequiemForaDream
-Ludzi się poznaje nie przez to, co mówią, tylko przez to, co robią. Przez sytuacje.
RequiemForaDream
Jesteś najlepsza i masz Nas ! Pamiętaj o tym.Zawsze.
RequiemForaDream
Można odejść na zawsze,by stale być blisko.

February 09 2015

RequiemForaDream
Tej tęsknoty i bólu nawet nie da się opisać,ale pewnie jak zawsze będę słuchać,zmienię temat albo obrócę wszystko w żart.Kurwa mać.
RequiemForaDream
Jedna, jedyna przyczyna nieszczęścia: przywiązanie. Emocjonalny stan kurczowego przywiązania wynikający z przekonania, że bez pewnych rzeczy nie możesz być szczęśliwy.
RequiemForaDream
Jedna, jedyna przyczyna nieszczęścia: przywiązanie. Emocjonalny stan kurczowego przywiązania wynikający z przekonania, że bez pewnych rzeczy nie możesz być szczęśliwy.
RequiemForaDream
Uważaj na ludzi,których miejsce jest w przeszłości. Nie wpuszczaj ich z powrotem do swojego życia.

Niby takie proste,a takie trudne...
RequiemForaDream
Ludzie demolują życie innym ludziom, ale tylko dlatego, że są przez nich zapraszani i wpuszczani. Są nieracjonalni i psychotyczni jedynie dlatego, że dostają na to pozwolenie.
RequiemForaDream

Zaczęłam płakać;płakałam leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałam już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.

RequiemForaDream
0065 3d4a
Reposted bypiopau piopau
RequiemForaDream
''Nigdy nie ma pewności czy jego prawda nie jest złudzeniem...''
RequiemForaDream
Takie miejsca jak wiadukt, punkty, w których zostawiasz plamy swojej energii i pamięci, wprost nakazują, żebyś nieustannie do nich wracał. Gdy masz szesnaście lat, odruchowo pijesz tanie wina w parku, w którym zgubiłeś się w dzieciństwie. Jakbyś chciał mu udowodnić, że go pokonałeś, że znasz go na wylot.
RequiemForaDream
''Patrzyła na niego przez krótką chwilę i właśnie wtedy, w momencie, gdy spojrzała mu prosto w twarz, poczuła, że coś w niej drgnęło. Chciałaby powiedzieć, że drgnęło leciutko, ot, niezauważalnie, lecz było zupełnie inaczej. Było tak, jakby serce zaczęło pompować krew czterema komorami naraz, zalewając nią i płuca, i całe ciało.''
RequiemForaDream
Nie chcę Cię stracić - mówię przez sen jakbym miała jakąkolwiek władzę nad tą gilotyną.

January 28 2015

RequiemForaDream
Budzą nas ze snu czarne Anioły...

January 26 2015

RequiemForaDream
RequiemForaDream
4942 153d 500
Zwariowałam !
RequiemForaDream

"Wciskam ręce
głęboko w kieszenie płaszcza
To taki mój sposób obrony
przed głupim odruchem
przytulania wszystkiego
co się nawinie pod głodne palce:
ciebie, kota, poduszek, sztućców...

Z rękami w kieszeniach to takie proste
Dopóki nie puszczą szwy"

Łukasz Konopka "Ręce w kieszeniach"

Reposted bydredziara dredziara
RequiemForaDream
''Człowiek, który rozwiąże problem kaca dostanie od razu trzy nagrody Nobla. Z medycyny, chemii organicznej i pokojową."

-Alosza Awdiejew

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl